ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ రిక్రూట్‌మెంట్, జూనియర్ టెక్నీషియన్ కోసం | ECIL Junior Technician Vacancy 2022 Form | 1625 Posts | Last Date: 11 April

How DO I Apply for ECIL Junior Technician Vacancy 2022? ITI Passed, Eligible & Interested Candidates, Apply in Electronics Corporation of India Limited, Junior Technician Vacancy.

Before Applying for ECIL Jr Technician, Candidates must read details about vacancies in this article, LIKE Education Essential, Age Limit, Scale-of Pay, Applying & Selection Procedure & General Terms of Job.

YOU CAN Apply through our Direct link ( careers.ecil.co.in/ );

ECIL Junior Technician Recruitment 2022 Details

Name of the PostsNo. of Post VacantScale of Pay
Junior Technician1625Rs. 20,480 to 24,780/- ( Monthly )

Jr. Technician seat Details, Trade-Based Reserved

TRADENO. OF POSTSCSTOBCUREWS
Electronics
Mechanic
8141305722032681
Electrician1842913507418
Fitter6271004416925262

Essential Qualification

ITI ( Two Years ) in the Trade of Electronics Mechanic/Electrician /Fitter;

Age on 31 March 2022: Max. Age 30 Years;

Application Fee: NO ANY Fees Applicable for this FORM;

Important Date & Link

Last Date for Online Apply: 11-04-2022.

View official Notification / Apply NOW / ECIL Website

Job-Alert:

Be Aware of Fraudulent Phone Calls or Emails, Trysarkarijobs not offering Job or Job Assistance or Never Charge any Candidate Regarding Job. Please write to us any Assistance trysarkarijobs@gmail.com.