[ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪಾಸ್, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ] | How TO Download, Karnataka Apex Bank Recruitment 2022 form Pdf

Karnataka Apex Bank Recruitment 2022 Form Released, Graduates Qualified Candidate Apply Before 16 April 2022, FOR Bank Assistant 79 Posts. Candidates Must Read Official Notification in this Article for Details of Advt. ( General Terms ) Etc;

Details of Bank Assistant Jobs Karnataka

Name of the PostsBank-Assistant
No. of Vacancy79
Salary/ Scale of PayRs. 28425 – 87125
Educational QualificationBachelors Degree Equiv with min. 60.0% marks ( 55.0 % in SC/ST/PwD )
Who Can ApplyFresher’s
Last Date16 April 2022

View Official Notification / Search More Jobs In Karnataka